Program

Szkoła Młodych Patologów > Program

Piątek (29.11.2019)

16:00 Rozpoczęcie
prof. Andrzej Marszałek; prof. Wiesława Grajkowska

16:00-17:00 Algorytm diagnostyczny chorób nienowotworowych skóry
prof. Wojciech Biernat

17:00-17:15 Łuszczyca i dermatozy łuszczycopodobne
dr Zdzisław Woźniak

17:15-18:00 Codzienna diagnostyka mikroskopowa – sesja z mikroskopem
dr Zdzisław Woźniak

18:00-19:00 Morfologia wybranych dermatoz skóry i różnicowanie z chłoniakami
prof. Wojciech Biernat

Sobota (30.11.2019)

8:30- 9:45 Diagnostyka nowotworów melanocytarnych skóry.
prof. Wojciech Biernat

9:45-10:00 Przerwa kawowa

10:00-11:00 Diagnostyka molekularna w raku płuca – współpraca interdyscyplinarna patomorfologa, biologa molekularnego oraz klinicysty – warsztaty AstraZeneca
dr Andrzej Tysarowski , dr Małgorzata Szołkowska, dr n med. Izabella Dębicka

11:00-11:45 Rezydent i test specjalizacyjny z patomorfologii – jak oswoić problem?
prof. Andrzej Marszałek

11:45-12:00 Omówienie testu
prof. Andrzej Marszałek

12:00 Zakończenie, uwagi wnioski

12.10 Wręczenie nagrody za najlepiej rozwiązany test. Nagrodą jest mikroskop MB-200 ufundowany przez firmę OPTA-TECH