Program

Szkoła Młodych Patologów > Program

PIĄTEK

SALA WYKŁADOWA – HOTEL RUBEN, Zielona Góra, Al. Konstytucji 3 Maja 1a

SOBOTA

STUDIUM NAUK PODSTAWOWYCH COLLEGIUM MEDICUM UZ / ZAKŁAD PATOMORFOLOGII SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE, ul. Zyty 26, Zielona Góra