event

Szkoła Młodych Patologów > WEBINARIUM

WEBINARIUM

2 Marzec 2021
10:45 - 10:45

Ruben Hotel / Szpital Uniwersytecki

Speaker:
dr n. med. Roman Monczak, prof. nadzw. Wiesława Grajkowska, prof. Andrzej Marszałek, dr hab. Andrzej Mróz

WEBINARIUM

SZKOŁA MŁODYCH PATOLOGÓW

Szkoła Młodych Patologów to  konferencje dedykowane rezydentom oraz młodym specjalistom do 3 roku po egzaminie. Spotkania są organizowane pod Patronatem Polskiego Towarzystwa Patologów. Formuła spotkania opiera się na wykładach, dyskusji przypadków oraz teście.

Każdy uczestnik oprócz udziału w zajęciach ma zapewniony nocleg w pokojach 2 osobowych (możliwość dopłaty do pokoju 1 osobowego), udział w poczęstunku, przerwach kawowych oraz kolacji. Po spotkaniu w biurze konferencji będzie można odebrać certyfikat z punktami edukacyjnymi. Dla rezydentów oraz młodych specjalistów do 3 roku po egzaminie udział jest bezpłatny.

INFORMACJE O KONFERENCJI 

TERMIN:  wkrótce zostanie opublikowany

MIEJSCE: internet

WSPÓŁORGANIZATOR:

 • Collegium Medicum UZ
  Dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska, prof. UZ.
 • Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze
  Dr Marek Działoszyński

ZAREJESTROWANYM UCZESTNIKOM GWARANTUJEMY:

 • Udział w sesjach wykładowych
 • Udział w sesjach przypadków
 • Poczęstunek
 • Przerwy kawowe
 • Kolację
 • Nocleg w pokoju 2 osobowym
 • *Pokój 1 osobowy – koszt: 100 zł

PUNKTY EDUKACYJNE

Uczestnicy konferencji otrzymują punkty edukacyjne zgodnie Rozporządzeniem MZ z dnia 6.10.2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

PROGRAM NAUKOWY

PIĄTEK – SALA WYKŁADOWA – HOTEL RUBEN, Zielona Góra, Al. Konstytucji 3 Maja 1a

15.00-15.15       OTWARCIE KONFERENCJI. – prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek

15.15-15.45       WSPÓŁCZESNA CYTOLOGIA – CO TO OZNACZA?  AKTUALNE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA MATERIAŁU CYTOLOGICZNEGO. – dr n. med. Roman Monczak

15.45-16.30       CYTOLOGIA TRZUSTKI I WĄTROBY. – prof. dr med. Beata Bode Leśniewska (telekonferencja)

16.15-16.45       CYTOLOGIA PO SZWEDZKU – ORGANIZACJA ZAKŁADU I PRACY. – prof. dr Henryk Domański

16.45-17.00       PRZERWA KAWOWA

17.00-17.30       CYTOLOGIA PŁUC – ROSNĄCA ROLA. – lek.med. Sylwia Magalas

17.30-18.00       CYTOLOGIA TARCZYCY, SYSTEM BETHESDA. – dr n.med. Elwira Bakuła

18.00-18.15       ROSNĄCE ZNACZENIE AI – CZY ZASTĄPI CYTOPATOLOGA? – dr inż. Marek Kowal

18.15-19.00       CYTOLOGIA GUZÓW TKANEK MIĘKKICH. POWSTAJĄCA KLASYFIKACJA MALMOE/LUND? – prof. dr Henryk Domański

19.00-19.15       CYTOLOGIA PIERSI – KONIEC ERY? – dr n.med. Roman Monczak

19.15-19.20       PREZENTACJA FIRMY OPTA-TECH

19.20-19.25       PREZENTACJA FIRMY MAR-FOUR

19.25-19.30       PREZENTACJA FIRMY OLYMPUS

19.30-19.35       PREZENTACJA FIRMY ELEKTROMED

19.35-19.40       PREZENTACJA FIRMY BIOCARTIS

19.40-19.45       PREZENTACJA FIRMY PIK INSTRUMENTS

19.45-19.50       ZAKOŃCZENIE – prof.dr n.med. Andrzej Marszałek

19.55                  KOLACJA

SOBOTA – STUDIUM NAUK PODSTAWOWYCH COLLEGIUM MEDICUM UZ / ZAKŁAD PATOMORFOLOGII SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE, ul. Zyty 26, Zielona Góra

8.30-9.30           CYTOLOGIA ŚLINIANEK, SYSTEM MILAN – prof.dr. hab.n.med. Jerzy Klijanienko

9.30-13.30       WARSZTATY WIRTUALNEJ MIKROSKOPII PREPARATÓW CYTOLOGICZNYCH

 • WARSZTATY PRAKTYCZNEGO WYKONANIA ROZMAZÓW
 • WARSZTATY PRAKTYCZNEGO WYKONANIA CYTOBLOKÓW Z UŻYCIEM HistoGel (ThermoScientific)
 • WARSZTATY PRAKTYCZNEGO WYKONANIA OZNACZENIA EGFR Z MTERIAŁU CYTOLOGICZNEGO PRZY UŻYCIU AUTOMATYCZNEJ PLATFORMY IDYLLA (BIOCARTIS)

13.30-13.45       TEST KOŃCOWY – prof. dr hab. n.med. Andrzej Marszałek