event

Szkoła Młodych Patologów > ZIELONA GÓRA

ZIELONA GÓRA

27 Marzec 2020
16:00 - 13:00

Ruben Hotel / Szpital Uniwersytecki

Speaker:
dr n. med. Roman Monczak, prof. nadzw. Wiesława Grajkowska, prof. Andrzej Marszałek, dr hab. Andrzej Mróz

ZIELONA GÓRA

SZKOŁA MŁODYCH PATOLOGÓW

Szkoła Młodych Patologów to  konferencje dedykowane rezydentom oraz młodym specjalistom do 3 roku po egzaminie. Spotkania są organizowane pod Patronatem Polskiego Towarzystwa Patologów. Formuła spotkania opiera się na wykładach, dyskusji przypadków oraz teście.

Każdy uczestnik oprócz udziału w zajęciach ma zapewniony nocleg w pokojach 2 osobowych (możliwość dopłaty do pokoju 1 osobowego), udział w poczęstunku, przerwach kawowych oraz kolacji. Po spotkaniu w biurze konferencji będzie można odebrać certyfikat z punktami edukacyjnymi. Dla rezydentów oraz młodych specjalistów do 3 roku po egzaminie udział jest bezpłatny.

Szkoła Młodych Patologów otwiera swoje bramy także dla bardziej doświadczonych specjalistów, których serdecznie zapraszamy. Koszt udziału specjalistów to 450 złotych.

 

INFORMACJE O KONFERENCJI

TERMIN:  27-28.03.2020

MIEJSCE:

I dzień: Ruben Hotel,  Aleja Konstytucji 3 Maja 1 A, Zielona Góra

II dzień: Studium Nauk Podstawowych Collegium Medicum UZ / Zakład Patomorfologii Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, Ul. Zyty 26, Zielona Góra

WSPÓŁORGANIZATOR:

 • Collegium Medicum UZ
  Dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska, prof. UZ.
 • Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze
  Dr Marek Działoszyński

ZAREJESTROWANYM UCZESTNIKOM GWARANTUJEMY:

 • Udział w sesjach wykładowych
 • Udział w sesjach przypadków
 • Poczęstunek
 • Przerwy kawowe
 • Kolację
 • Nocleg w pokoju 2 osobowym
 • *Pokój 1 osobowy – koszt: 100 zł

PUNKTY EDUKACYJNE

Uczestnicy konferencji otrzymują punkty edukacyjne zgodnie Rozporządzeniem MZ z dnia 6.10.2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

PROGRAM NAUKOWY

PIĄTEK

SALA WYKŁADOWA – HOTEL RUBEN, Zielona Góra, Al. Konstytucji 3 Maja 1a

 • OTWARCIE KONFERENCJI. – prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek, prof. dr hab.n.med. Wiesława Grajkowska, dr hab.n.med. Andrzej Mróz, dr hab.n.med. Agnieszka Ziółkowska prof.UZ, dr Marek Działoszyński
 • WSPÓŁCZESNA CYTOLOGIA – CO TO OZNACZA? AKTUALNE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA MATERIAŁU CYTOLOGICZNEGO. – dr n. med. Roman Monczak
 • CYTOLOGIA TRZUSTKI I WĄTROBY. – prof. dr med. Beata Bode Leśniewska (TRANSMISJA)
 • CYTOLOGIA PO SZWEDZKU – ORGANIZACJA ZAKŁADU I PRACY. – prof. dr Henryk Domański
 • PRZERWA KAWOWA
 • CYTOLOGIA PŁUC – ROSNĄCA ROLA. – lek.med. Sylwia Magalas
 • CYTOLOGIA TARCZYCY, SYSTEM BETHESDA. dr n.med. Elwira Bakuła
 • ROSNĄCE ZNACZENIE AI – CZY ZASTĄPI CYTOPATOLOGA? – dr inż. Marek Kowal
 • CYTOLOGIA GUZÓW TKANEK MIĘKKICH. POWSTAJĄCA KLASYFIKACJA MALMOE/LUND? – prof. dr Henryk Domański
 • CYTOLOGIA PIERSI – KONIEC ERY? – dr n.med. Roman Monczak
 • ZAKOŃCZENIE – prof. dr n.med. Andrzej Marszałek
 • KOLACJA w restauracji Hotelu RUBEN

SOBOTA

STUDIUM NAUK PODSTAWOWYCH COLLEGIUM MEDICUM UZ / ZAKŁAD PATOMORFOLOGII SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE, ul. Zyty 26, Zielona Góra

 • CYTOLOGIA ŚLINIANEK, SYSTEM MILAN – prof.dr. hab.n.med. Jerzy Klijanienko
 • WARSZTATY WIRTUALNEJ MIKROSKOPII PREPARATÓW CYTOLOGICZNYCH – sale seminaryjne wyposażone w system OLYMPUS.
 • WARSZTATY PRAKTYCZNEGO WYKONANIA ROZMAZÓW
 • WARSZTATY PRAKTYCZNEGO WYKONANIA CYTOBLOKÓW Z UŻYCIEM HistoGel (ThermoScientific).
 • WARSZTATY PRAKTYCZNEGO WYKONANIA OZNACZENIA EGFR Z MTERIAŁU CYTOLOGICZNEGO PRZY UŻYCIU AUTOMATYCZNEJ PLATFORMY IDYLLA (BIOCARTIS)
 • TEST KOŃCOWY – prof. dr hab. n.med. Andrzej Marszałek