event

Szkoła Młodych Patologów > WROCŁAW 29-30.11.2019

WROCŁAW 29-30.11.2019

29 Listopad 2019
16:00 - 12:00

Q Hotel Plus Wrocław, Zaolziańska 2, 53-334 Wrocław

Speaker:
prof. nadzw. Wiesława Grajkowska, prof. Andrzej Marszałek, dr hab. Andrzej Mróz

WROCŁAW 29-30.11.2019

SZKOŁA MŁODYCH PATOLOGÓW

Szkoła Młodych Patologów to  konferencje dedykowane rezydentom oraz młodym specjalistom do 3 roku po egzaminie. Spotkania są organizowane pod Patronatem Polskiego Towarzystwa Patologów. Formuła spotkania opiera się na wykładach, dyskusji przypadków oraz teście. 

Każdy uczestnik oprócz udziału w zajęciach ma zapewniony nocleg w pokojach 2 osobowych (możliwość dopłaty do pokoju 1 osobowego), udział w poczęstunku, przerwach kawowych oraz kolacji. Po spotkaniu w biurze konferencji będzie można odebrać certyfikat z punktami edukacyjnymi. Dla rezydentów oraz młodych specjalistów do 3 roku po egzaminie udział jest bezpłatny. 

Szkoła Młodych Patologów otwiera swoje bramy także dla bardziej doświadczonych specjalistów, których serdecznie zapraszamy. Koszt udziału specjalistów to 450 złotych.

 

INFORMACJE O KONFERENCJI

TERMIN:  29-30.11.2019

MIEJSCE: Q Hotel Plus Wrocław, Zaolziańska 2, 53-334 Wrocław

ZAREJESTROWANYM UCZESTNIKOM GWARANTUJEMY:

  • Udział w sesjach wykładowych
  • Udział w sesjach przypadków
  • Poczęstunek
  • Przerwy kawowe
  • Kolację 
  • Nocleg w pokoju 2 osobowym
  • *Pokój 1 osobowy-koszt: 100 zł

PUNKTY EDUKACYJNE

Uczestnicy konferencji otrzymują punkty edukacyjne zgodnie Rozporządzeniem MZ z dnia 6.10.2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

PROGRAM NAUKOWY

Piątek (29.11.2019)

16:00 Rozpoczęcie
prof. Andrzej Marszałek; prof. Wiesława Grajkowska

16:00-17:00 Algorytm diagnostyczny chorób nienowotworowych skóry
prof. Wojciech Biernat

17:00-17:15 Łuszczyca i dermatozy łuszczycopodobne
dr Zdzisław Woźniak

17:15-18:00 Codzienna diagnostyka mikroskopowa – sesja z mikroskopem
dr Zdzisław Woźniak

18:00-19:00 Morfologia wybranych dermatoz skóry i różnicowanie z chłoniakami
prof. Wojciech Biernat

Sobota (30.11.2019)

8:30- 9:45 Diagnostyka nowotworów melanocytarnych skóry.
prof. Wojciech Biernat

9:45-10:00 Przerwa kawowa

10:00-11:00 Diagnostyka molekularna w raku płuca – współpraca interdyscyplinarna patomorfologa, biologa molekularnego oraz klinicysty – warsztaty AstraZeneca
dr Andrzej Tysarowski , dr n. med Małgorzata Szołkowska, dr n med. Izabella Dębicka

11:00-11:45 Rezydent i test specjalizacyjny z patomorfologii – jak oswoić problem?
prof. Andrzej Marszałek

11:45-12:00 Omówienie testu
prof. Andrzej Marszałek

12:00 Zakończenie, uwagi wnioski
12.10 Wręczenie nagrody za najlepiej rozwiązany test. Nagrodą jest mikroskop MB-200 ufundowany przez firmę OPTA-TECH