event

Szkoła Młodych Patologów > WROCŁAW 29-30.11.2019

WROCŁAW 29-30.11.2019

29 Listopad 2019
15:00 - 13:00

Speaker:
prof. nadzw. Wiesława Grajkowska, prof. Andrzej Marszałek, dr hab. Andrzej Mróz

WROCŁAW 29-30.11.2019

SZKOŁA MŁODYCH PATOLOGÓW

Szkoła Młodych Patologów to  konferencje dedykowane rezydentom oraz młodym specjalistom do 3 roku po egzaminie. Spotkania są organizowane pod Patronatem Polskiego Towarzystwa Patologów. Formuła spotkania opiera się na wykładach, dyskusji przypadków oraz teście. 

Każdy uczestnik oprócz udziału w zajęciach ma zapewniony nocleg w pokojach 2 osobowych (możliwość dopłaty do pokoju 1 osobowego), udział w poczęstunku, przerwach kawowych oraz kolacji. Po spotkaniu w biurze konferencji będzie można odebrać certyfikat z punktami edukacyjnymi. Dla rezydentów oraz młodych specjalistów do 3 roku po egzaminie udział jest bezpłatny.

Szkoła Młodych Patologów otwiera swoje bramy także dla bardziej doświadczonych specjalistów, których serdecznie zapraszamy. Koszt udziału specjalistów to 450 złotych.

INFORMACJE O KONFERENCJI

TEMAT GŁÓWNY: Dermatopatologia

TERMIN:  29-30.11.2019 

MIEJSCE: Wrocław, Q Hotel Plus Wrocław, Zaolziańska 2, 53-334 Wrocław

ZAREJESTROWANYM UCZESTNIKOM GWARANTUJEMY:

  • Udział w sesjach wykładowych
  • Udział w sesjach przypadków
  • Poczęstunek
  • Przerwy kawowe
  • Kolację 
  • Nocleg w pokoju 2 osobowym
  • *Pokój 1 osobowy-koszt: 100 zł

PUNKTY EDUKACYJNE

Uczestnicy konferencji otrzymują punkty edukacyjne zgodnie Rozporządzeniem MZ z dnia 6.10.2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.